Bibliotek

Bogfortegnelsen har tidligere ligget her på hjemmesiden, men både pga. tekniske forhold, samt det faktum, at en stor del af bøgerne cirkulerer i kasser hos lokal klubberne, findes denne fortegnelse pt. ikke på hjemmesiden.

Nyindkøbte bøger bliver dog annonceret i klubbens blad og kan lånes direkte fra DOK’s central bibliotek i op til 2 år, hvorefter de kun vil kunne lånes lokalt fra kasserne som cirkulerer. Lånetiden er 1 måned, og der skal blot betales for retur portoen.

Opsplitning af biblioteket i cirkulerende kasser betyder at ikke alle bøger hele tiden er tilgængelige, til gengæld er det den generelle erfaring at bøgerne kommer flere medlemmer til gode hvis de omkostningsfrit kan lånes lokalt. Så brug dit lokal bibliotek og læs bøgerne mens de er i din lokale kasse, men overhold afleveringsfristerne. Specielt er det hver låners ansvar at aflevere lånte bøger til din lokal bibliotekar inden bogkassen skal cirkulere.

Cirkulationen finder sted hvert år ved DOKs generalforsamling.

På central biblioteket findes ikke blot de nyeste bøger, men også en del videnskabelige værker, såvel som ældre bøger, samt en del blade. Efterspørger du derfor en gammel artikel eller har andre behov, så kontakt blot central bibliotekaren  for hjælp.